Warunki przechowywania i eksploatacji węży technicznych

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 
Kategoria: Narzędzia pneumatyczne Utworzono: sobota, 11, luty 2017 Opublikowano: sobota, 11, luty 2017 Super User

Dzień dobry
Warunki eksploatacyjne i użytkowe węży ssawno tłoczących.
Planując nabycie węża do sprężonego powietrza, oleju, piaskarki czy innego, winnyście sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Planowanie pozwoli nam na uniknięcie wypadku, czy niewłaściwej pracy maszyny czy procesu technologicznego.

Najważniejsze pytania to:

  • Jakie medium planujemy tłoczyć lub ssać (substancja, która płynie przewodem).
  • Jaka musi być średnica węża, jeśli potrzeba to również średnica zewnętrzna.
  • Czy znana jest temperatura pracy (temperatura płynącego medium i temperatura otoczenia).
  • Intensywność nasłonecznienia, czynniki chemiczne występujące w środowisku (stałe i okresowe).
  • Czy istnieje niebezpieczeństwo przekroczenia promienia gięcia węża, zmieniającego parametry wytrzymałościowe i wartości przesyłowe substancji.
  • Czy istnieje ryzyko pojawienia się ładunków elektrycznych podczas przesyłania substancji.
  • Planowana długość węża.
  • Oraz wszelkie inne czynniki mogące mieć wpływ na pracę i bezpieczeństwo: takie jak okoliczności eksploatacyjne, drgania, odkształcenia przewodu w trakcie pracy ( zwłaszcza w wypadku przecinania przez wąż węzłów i lini komunikacyjnych - ruch pieszy, samochody, wózki widłowe i inne).
  • Metodę mocowania końcówek (zacisk, opaska zaciskowa do węża) i warianty dostępnych złączy i szybkozłączy.
  • Planowana mobilność zestawu (połączenie stacjonarne, połączenie wkrętarki pneumatycznej, pistoletu do malowania czy przedmuchiwania, piaskarki lub maszyny stacjonarnej)

OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z WĘŻY SSAWNO TŁOCZĄCZYCH

Odpowiedni dobór węża to wybór produktu spełniającego wymagania techniczne istniejące przy konkretnej instalacji lub urządzeniu, zapewniający bezpieczną i bezawaryjną pracę. Będzie to miało, jak we wszystkich narzędziach i instalacjiach wpływ na końcową cenę i jakość.

Czym jest promień gięcia, jak osłabia wąż i jak go wyznaczyć.

Pamiętać należy, że przy nieodpowiednim zagięciu węża występują w nim niepożądane zjawiska. W miejscu zgięcia, po stronie zewnetrznej wąż jest rozciągany a w przeciwległej ściskany. Powoduje to procentowe osłabienie węża i może spowodować jego uszkodzenie. Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem jest zaburzenie transferu mediumsubstancji. W przypadku substancji o właściwościach ściernych prowadzi to do stopnowego wycierania wewnętrznej części węża.
Jeżeli odpowiednia strona katalogowa nie określa, należy przyjąć następującą regułę:

Węże wytłaczane gładkie - 7,5 x średnica wewnętrzna
Węże ze wzmocnieniem poliamidowym do fi 50mm z odciskiem tkaniny – 6x średnica wewnętrzna
Węże ssawno-tłoczne – 6 x średnica wewnętrzna

Minimalna długość węża do utworzenia gięcia L min:

Lmin = ?/360° x 2?R

gdzie:
? - kąt gięcia
R - przewidziany promień gięcia

Przykład: chcąc utworzyć gięcie 90° przy promieniu gięcia R=200 (mm)
90/360 x 2
'l`123567890- ależy użyć węża o minimalnej długości 314 (mm)Montaż węża na szybkozłączkach, złączkach i krućcach.
Należy zwrócić uwagę na to, aby krawędzie szybkozłączek nie były ostre, aby nie doprowadzać do przecinania warstwy wewnętrznej węża (dotyczy zarówno obejm, opasek jak i zakuć).

Węże ssawno-tłoczne produkowane w odcinkach, na ogół posiadają na końcach tzw kołnierze (odcinki bez spirali wewnętrznej), ułatwiające zamocowanie końcówek.
W wężach tych należy zamocować końcówki tak, aby króciec zachodził min. 1cm na część spiralną węża. Jeżeli węże techniczne są cięte z metra problem ten nie występuje. Na poniższym obrazku piaskarka plus wąż do powietrza zbrojony PCV plus opaski zaciskowe.

Warunki eksploatacyjne i użytkowe węzy ssawno tłoczących.

Podczas użytkowania węży i przewodów należy przestrzegać poniższych reguł:
- stosować ciśnienia robocze nieprzekraczające dozwolone, zapisane na boku węży.
- należy węże wciskać a nie wkręcać, zminimalizuje to skręcenie przewodu po zamocowaniu. Jeśli wąż nachodzi ciężko na kruciec, można go nieznacznie podgrzać lub wkręcać o taki sam kąt w prawo i lewo.
- należy chronić przed wpływem czynników zewnętrznych (np. trzeba przewidzieć koryta do przejeżdżania nad wężami), węży nie powinno się przeciągać po ostrych krawędziach;
- po użyciu należy je składować w odpowiednim miejscu;
- okresowo kontrolować stan techniczny węży, osłabione węże należy wycofać z użytku i zniszczyć, opcjonalnie wstawić nowy odcinek.

Węże należy przechowywać
- zwinięte w kręgi położone na drewnianych podestach w stosach o wysokości nie przekraczającej 0,5-1 metra.
- powieszone na specjalnych uchwytach zabezpieczających węże przed zaginaniem.
- w temperaturze od +5oC do +25oC i nieznacznej wilgotności (należy zwracać uwagę, aby nie następowała kondensacja pary wodnej na powierzchniach przewodów gumowych).
- w pomieszczeniach pozbawionych oparów kwasów, zasad,i rozpuszczalników organicznych, jak również olejów i smarów oraz paliw płynnych.
- bezpośrednie nasłonecznienie i silne światło elektryczne wpływa szkodliwie na gumęi PCV. Z tego względu w pomieszczeniach magazynowych, szyby powinny być zasłonięte.

To tyle pozdrawiam

Odsłony: 1684
Blog i poradnik w jednym, duzo przydatnych informacji/a>